Franse taalcursussen

De Alliance Française de La Haye biedt een breed scala aan cursussen, van beginners tot gevorderden en volgens verschillende modaliteiten (intensief/extensief, in de avond/ochtend,  zomercursussen, in company trainingen...). Aan het einde van de cursus zal aan de deelnemers een certificaat of een bewijs van deelname worden uitgereikt (gebaseerd op de behaalde testresultaten).

Niveaus

Onze cursussen Frans zijn ingedeeld volgens het ERK die het mogelijk maakt om uw niveau te bepalen ten opzichte van de internationale standaard. De niveaus zijn verdeeld in 2, 3 of 4 subniveaus. Om uw exacte niveau te weten, gelieve langs te komen gedurende onze Open Dagen of op afspraak om een niveautest af te nemen.

Groepscursussen Voor Volwassenen

A1 - Niveau doorbraak

Dit is het meest elementaire niveau van taalgebruik. U bent in staat tot eenvoudige interacties: praten over uzelf en uw directe omgeving. Niveau A1 is verdeeld in 2 niveaus.

A1.1. In deze cursus leert u de basis van het Frans: uzelf of iemand anders voorstellen, vragen stellen, tellen, eten bestellen in een restaurant, een beschrijving van uw stad geven, vertellen hoe laat het is ... Aan het einde van deze cursus bent u klaar voor een weekendje Frankrijk.

rooster & prijzen

A1.2. U bent nog bezig met de basis van de Franse taal. U zult over eten praten, boodschappen doen op de markt, naar de bioscoop/theater gaan, praten over wat u laatst heeft gedaan en een herinnering vertellen. Aan het einde van deze cursus bent u in staat om een kaart aan uw vrienden te schrijven waarin u over uw verblijf vertelt.

rooster & prijzen

A2 - Niveau Tussenstap

U zult in staat zijn om eenvoudige taken in het dagelijks leven uit te voeren. U kunt de meest gebruikte beleefdheids- en omgangsvormen toepassen om u over simpele onderwerpen te kunnen uiten. Niveau A2 is verdeeld in 2 niveaus.

A2.1. U zit op overlevingsniveau en u kunt beginnen met het voeren van korte gesprekken in het Frans om bijvoorbeeld plannen te maken, advies te geven, een beslissing te verdedigen, een reis te beschrijven en om erover vertellen...

rooster & prijzen

A2.2. U gaat een appartement beschrijven en huren, u krijgt een introductie in de werkwereld, u kunt advies geven, wensen en zekerheden uitspreken, praten tegenover een groep mensen, een reclame begrijpen en uw mening geven...

rooster & prijzen

B1 - Niveau Drempel

U zult onafhankelijk worden. U zult in staat zijn om een gesprek te onderhouden: u kunt een discussie begrijpen en eraan actief deelnemen, u kunt uw mening geven. U kunt zich redden in alledaagse onverwachte situaties. Niveau B1 is verdeeld in 3 niveaus.

B1.1. In het eerste thema ‘Vivre ensemble’, zullen we het onderwerp van samenwonen en etiquette aansnijden. Onderwerpen zijn onder andere: samenwonen, groente- en fruitconsumptie, serviesgoed, etiquette, gastronomie en fast food.

Het tweede onderwerp dat we zullen bespreken, betreft de professionele wereld. We zullen meer over studie en werk leren. De onderwerpen die worden bestudeerd zijn: internationale studenten in Frankrijk, studentenwerk, hoger onderwijs, taal uitwisselingen, telewerken, sollicitatiegesprekken en het CV.

Het laatste thema van de cursus gaat over de media, met name de Franse media en sociale netwerken. De te behandelen onderwerpen zijn: de Franse media/pers, diversiteit in de media, nieuwe technologieën, sociale netwerken.

rooster & prijzen

B1.2. Het eerste onderwerp betreft de familie, we zullen ons uiten over familie en vriendschap. Onderwerpen die worden bestudeerd: de jeugd, het celibaat en het gehuwde leven, de passie van de liefde, het opvoeden van kinderen, familie en familietradities, vriendschap, liefde en levensstijl.

In het tweede thema 'à l’horizon' zullen we praten over reizen en vervoer. Onderwerpen zijn onder meer: toerisme, reizen, vervoer, vakantieherinneringen.

Laatste thema op dit niveau: consumptie. We zullen ons vooral richten op het milieu en recreatie. Onderwerpen zijn onder meer: de Franse consument, een verslag over geocaching, sprookjes, het verbruik, geld, ecologie en duurzame ontwikkeling, recycling, vrije tijd.

rooster & prijzen

B1.3. Het eerste thema van het laatste niveau van B1: burgerschap. We zullen het thema van de verplichtingen en justitie behandelen.
Onderwerpen zijn onder meer: naturalisatie, politie, justitie, misdaad fictie, de rechten en plichten van de burgers, maatschappelijke dienstverlening, de biografie van een verslaggever.

Voor het tweede thema ‘Perles de culture’ zullen we het hebben over kunst en geschiedenis. Onderwerpen zijn onder andere: fotografie, schilderen, romans, musea, wereldgeschiedenis, middeleeuwse kunst, mei ‘68.

Als afsluiting van het niveau B1 zullen we het volgende laatste thema behandelen: internationale handel. We zullen opvattingen over Europa en de globalisering bespreken. De onderwerpen die bestudeerd worden zijn: het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de economische globalisering, het Europees Parlement, de wereldvoedselvoorziening, Europees burgerschap, de Europese Unie, UNESCO.

rooster & prijzen

B2 - Niveau Uitzicht

Aan het einde van niveau B2, zult u een mate van onafhankelijkheid hebben verworven zodat u in staat bent om te betogen, om uw mening te verdedigen, een standpunt te ontwikkelen en te onderhandelen. U voelt zich op uw gemak tijdens een gesprek en u bent in staat om uw eigen taalfouten te corrigeren. Niveau B2 is verdeeld in 4 niveaus.

B2.1. In de ‘Médias à la Une’, zullen we het over de plaats van de mens in een gemedialiseerde samenleving hebben. We zullen daarom reageren op een reclamecampagne, werken aan korte nieuwsitems, discussiëren over series en tv-programma's, een artikel over de pers schrijven en tevens de rol van vrouwen in de media analyseren. Grammatica en woordenschat: de media, de passieve vorm, declaratieve zinnen, de indirecte rede en de toekomst.

In het hoofdstuk ‘C’est dans l’air’, zullen we over mode praten, een modeshow toelichten, de verfijnde kookkunst ontdekken, jongerentaal leren, op bezoek gaan bij de 'bobo’s', een sociologisch proefschrift over het fenomeen stammen behandelen en een concept bedenken voor een hippe plaats. Grammatica en woordenschat: mode, de verleden tijd, de tijden, betrekkelijke voornaamwoorden.

Met ‘Les arts en perspective’ betreden we de wereld van kunstcreaties. We zullen werken aan filmrecensies, zowel geschreven als op radio. Verder zult u een filmsynopsis en -recensie presenteren, kunstwerken beschrijven en vergelijken, uw mening geven over oude/moderne kunst en de kunstenaar, evenals over stripboeken. Grammatica en woordenschat: kunst, beschrijven van een kunstvoorwerp, deelwoorden, waardering, concessie en oppositie.

rooster & prijzen

B2.2. In 'Les nouveaux voyageurs’ gaan we het over de nieuwe vormen van reizen hebben, we bespreken ecotoerisme en onze smaak qua reis en vakantie uitdrukken, onze reiservaringen delen, een reisbrochure voorbereiden, hoe te handelen in onvoorziene reisomstandigheden aan de hand van de Bidochons en tot slot een reisboek maken. Grammatica en woordenschat: toerisme, transport, oorzaak, uitdrukken van mogelijkheden en iets aanraden/afraden.

In ‘Grandeur nature’ zullen we werken rond het thema ecologie. We zullen de ecologische investeringen bespreken en discussiëren over de ecologische toekomst van ons planeet, praten over milieuproblemen, een natuurlijk landschap beschrijven, een reclamefolder maken voor een park of een petitie tegen de opwarming van de aarde voorbereiden. Grammatica en woordenschat: ecologie, aardrijkskunde, plaatsbepaling, dieren, planten, persoonlijke voornaamwoorden.

Ten slotte, in 'L’histoire en marche', praten we over de recente geschiedenis van Frankrijk. Door middel van getuigenissen, posters en artikelen, zullen we de gebeurtenissen van mei 1968 bespreken. We zullen ook zien hoe de doodstraf in Frankrijk werd afgeschaft en we zullen over natie en burgerschap discussiëren. We bespreken ook de relativiteit van de geschiedenis en de socio-educatieve problemen. Grammatica en woordenschat: geschiedenis, de natie en de burgers, veranderingen, gevolgen.

rooster & prijzen

B2.3. In 'Je l'aime, un peu, beaucoup...' gaan we praten over trouw en overspel, het verschil in de liefde, een literaire tekst over de liefde bestuderen, zijn/haar opvatting over vriendschap geven, een gedicht voordragen, een Enneagram betreffende hoofdzonden begrijpen en tenslotte, een kunstzinnige liefdesbrief schrijven. Grammatica en woordenschat: gevoelens en emoties, liefde en vriendschap, zekerheid / twijfel, aantonende wijs (indicatif) / aanvoegende wijs (subjonctif).

In het tweede en laatste deel van dit niveau ‘Ressources Humaines’, zullen we de relatie tussen collega's bespreken, proberen om de Franse werknemers te begrijpen, de werkgelegenheidssituatie van de afgestudeerden en senioren beschrijven, debatteren over de gelijkheid man/vrouw op de werkvloer en ten slotte bedenken en handelen vanuit een discriminatiescène. Grammatica en woordenschat: werk, cijfers/statistieken, vergelijkingen, de uitdrukking van overeenkomsten en verschillen, het tegenwoordig deelwoord, gerundium, verbaal adjectief.

rooster & prijzen

B2.4. In ‘à la recherche du bien-être’, zullen we het over onze smaken m.b.t. eten hebben, over junkfood discussiëren, over uitnodigingen praten en wat deze onthullen, nadenken over gewicht gerelateerde problemen en lichamelijke discriminatie, een recept en de daaraan gelieerde opmerkingen van internetters begrijpen en een verslag schrijven waarin fysieke discriminatie aan de kaak wordt gesteld. Grammatica en woordenschat: voedsel, het koken, hoeveelheden, uitdrukkingen van waardering en van hoeveelheden, het lichaam, Franse uitdrukkingen, het doel.

Tot slot zal aan het eind van B2 de Francophonie centraal staan. In 'le français dans tous ces états' zullen we ingaan op de Francophonie, tongbrekers oefenen, discussiëren over de diversiteit aan talen, over taalkundige minderheden, een verhaal in het ‘frenglish’ begrijpen, een tekst over de evolutie en mysteries van de Franse grammatica bestuderen. Grammatica en woordenschat: Franse uitdrukkingen, koppelwerkwoorden, taalniveaus, de conditie en de hypothese.

rooster & prijzen

C1 - Niveau Effectieve operationele vaardigheid

U zult in staat zijn om een vlotte, spontane communicatie tot stand te brengen. U heeft een grote woordenschat en u kunt de juiste uitdrukkingen toepassen om uw commentaar toe te lichten. Uw toespraak is helder, goed opgebouwd, zonder aarzeling en u laat zien dat u deze structuren goed beheerst. C1 bestaat uit 3 niveaus.

C1.1 Deze cursus is gebaseerd op de methode Alter Ego 5.

Het eerste gedeelte van de cursus richt zich op de thematiek “Nieuwe technologie en de digitale revolutie”. Hierbij zal de cursist leren om een statistieken te becommentariëren, om een tekst over de wetenschappelijke vulgarisatie te analyseren, om een filosofische gedachtegang te volgen en om een vergelijking te maken tussen verschillende soorten media rondom eenzelfde thema.

Het tweede gedeelte gaat over « Familie, onderwijs en levensverwachting”. Gedurende dit hoofdstuk zal een klassiek theaterstuk worden geanalyseerd, verschillende sociologische documenten worden vergeleken, een stelling worden bekritiseerd en een polemisch artikel worden geanalyseerd.

rooster & prijzen

C1.3 Deze cursus is gebaseerd op de methode Alter Ego 5.

Het eerste dossier gaat over de vorming van elites, de Grandes écoles, de gelijkheid van kansen en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Doelstellingen zijn o.a. het samenvatten van de ontwikkeling van een bepaald begrip, het vertellen van een “exception française”, het analyseren van een hedendaags politiek discours en het opstellen van een formele brief.

Vervolgens gaan we verder met het hoofdstuk “Eurovisions” over het ontstaan van Europa, het functioneren van de instellingen, over Europa en nationalisme en over het multilinguisme. De student zal zich verdiepen in de spreekkunst, in de interpretatie van wettelijke formuleringen, in visies vanuit andere landen en in het schrijven van een theatraal dialoog.

rooster & prijzen

C1 pro Op dit niveau wordt er ook gewerkt aan de vier competenties (schrijven, lezen, luisteren, spreken), maar zonder methode. De thema’s die worden aangesneden hebben te maken met zakelijk Frans en het gebruik van het Frans in formele context, met behulp van audio en video fragmenten evenals teksten. 

rooster & prijzen

Onderwijsmethode

Public

Bij de Alliance française de La Haye hebben wij als doel het verbeteren en ontwikkelen van de taal- en culturele vaardigheden van de studenten. Na het afleggen van een individuele niveautest (georganiseerd op aanvraag of tijdens de open dagen) worden de studenten in een cursus geplaatst die bij hun niveau aansluit.

Het docententeam van de Alliance française is voortdurend bezig met het raadplegen van de nieuwste lesmethodes om daarvan de beste en de meest relevante uit te kiezen. Ons gekwalificeerde team past het lesmateriaal aan op persoonlijke of zakelijke behoeften.
De docenten maken uiteraard ook gebruik van authentieke documenten die studenten in staat stellen hun taalvaardigheden te ontwikkelen.

Momenteel gebruikt de Alliance Française de La Haye de volgende methodes:

A1: Totem 1

A2: Totem 2

B1: Nouvel Edito B1

B2: Nouvel Edito B2

C1: Alter Ego 5

Contact