Andere talen

Cursus Nederlands

neerlandais
Het leven in Nederland is heel goed mogelijk zonder Nederlands te  kennen. Toch heeft het spreken van het Nederlands veel voordelen zoals bij het vinden van een baan, tijdens administratieve procedures, uw rijbewijs halen, afgelegen gebieden van Nederland bezichtigen...

De cursussen Nederlands van de Alliance française de La Haye zijn afgestemd op Franstaligen die weinig of geen kennis van de Nederlandse taal hebben. Ze worden door Franstalige Nederlandse docenten gegeven.
Alle vaardigheden worden geoefend: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Ook wordt er aandacht besteed aan grammatica, uitspraak en intonatie, cultuur en reflectie. U leert om uzelf te introduceren, vragen te stellen en informatie over uzelf geven. U leert ook tellen, praten over een bezoek aan een restaurant, winkels, maaltijden, etc ...

rooster & prijzen

 

Contact