TCF – Test de Connaissance du Français

TCF

De TCF is een officieel certificaat waarmee eenieder zijn of haar vaardigheden van de Franse taal kan aantonen.

Afhankelijke van uw behoefte, is de toets in verschillende thema’s af te leggen.

 

TCF TCF Quebec TCF: toegang tot de Franse nationaliteit

Test de Connaissance du Français

De TCF is een niveautoets "algemeen Frans", bedoeld voor alle niet-Franstaligen, die om persoonlijke, academische of professionele redenen, hun kennis van de Franse taal op een betrouwbare en erkende wijze willen testen. De TCF is een gestandaardiseerde en nauwkeurige toets, ontworpen door het CIEP (Centre international d ’études pédagogiques), een gecertificeerde instelling en lid van ALTE (Association of Language Testers in Europe). Alle kandidaten ontvangen een certificaat met hun resultaten dat ze plaatst in één van de zes niveaus (van A1 tot en met C2) zoals gedefinieerd door de Raad van Europa (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader). Men kan dus niet zakken voor een TCF toets. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur van twee jaar.

3 verplichte toetsen2 aanvullende toetsenTarieven
 •     Luistervaardigheid (25 min)
 •     Beheersing en structuren van de taal (15 min)
 •     Schrijfvaardigheid (45 min)
 • Spreekvaardigheid (12 min)
 • Schrijfvaardigheid (60 min)
 • € 135 voor alle verplichte toetsen
 • € 75 per aanvullende toets

Uw aanvraag voor het examen wordt binnen 18 werkdagen na ontvangst van uw inschrijfformulier en betaling in behandeling genomen. De datum van het examen wordt in overleg met u bepaald.

TCF voor Quebec

De TCF voor Québec werd ontwikkeld om te voldoen aan de eisen die de autoriteiten in Québec stellen voor het verkrijgen van een permanent visum. De autoriteiten stellen het afleggen van gestandaardiseerde toetsen en examens Frans verplicht in het kader van de procedures voor het verkrijgen van het “certificat de sélection du Québec” (CSQ), dat leidt tot de uitgifte van een permanent visum. Deze maatregel geldt ook voor Fransen en Franstaligen. Uw certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar. U kunt zo vaak meedoen als u wilt aan de "TCF voor Québec". U moet echter elke keer één maand wachten voordat u weer dezelfde toets kunt maken.

4 modulaire toetsenTarief
 • Luistervaardigheid (29 vragen): 25 minuten
 • Spreekvaardigheid (3 opdrachten): 12 minuten
 • Leesvaardigheid (29 vragen): 45 minuten
 • Schrijfvaardigheid (3 opdrachten): 60 minuten
 • € 70 per toets

Uw aanvraag voor het examen wordt binnen een week na ontvangst van uw inschrijfformulier en betaling in behandeling genomen. De datum van het examen wordt in overleg met u bepaald.
De kandidaat is vrij in de samenstelling van zijn toets door één of meerdere toetsen te kiezen.

TCF ANF: toegang tot de Franse nationaliteit

De "TCF toegang tot de Franse nationaliteit" werd specifiek ontworpen om te voldoen aan de nieuwe bepalingen van het Franse Ministerie van Binnenlandse zaken, om de kennis van de Franse taal te testen van de kandidaten die de Franse nationaliteit willen verwerven. Het vereiste niveau is het niveau B1 van het ERK. U kunt de "TCF toegang tot de Franse nationaliteit" afleggen zo vaak als u wilt. U moet echter twee maanden wachten tussen elke TCF toets, ongeacht de situatie van de deelnemer. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur van twee jaar.

2 verplichte toetsen en een individueel gesprekTarief
 • Luistervaardigheid (29 vragen). 30 minuten.
 • Spreekvaardigheid (3 taken). 12 minuten.

 • € 150

Uw aanvraag voor het examen wordt binnen een week na ontvangst van uw inschrijfformulier en betaling in behandeling genomen. De datum van het examen wordt in overleg met u bepaald.

INSCHRIJVEN

s inscrire
Klik hier voor het inschrijfformulier. Stuur dit formulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart) per e-mail naar: examens@aflahaye.nl.

Let op: Het bedrag moet op het moment van inschrijving in zijn geheel worden betaald. Gelieve over te maken op rekening ING 65.80.07.114 (o.v.v. uw naam en TCF). IBAN: NL20 INGB 0658 0071 14

Na registratie van uw inschrijving is restitutie niet meer mogelijk, behalve als de Alliance Française genoodzaakt is de sessie te annuleren (in dat geval zal het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd worden).

Contact

Links