Artikelnummer: delf_a1.
Categorie: .
Tags:

DELF A1

85.00

Er zijn drie collectieve examens (luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid) en er is een individueel examen spreekvaardigheid (voorbereiding + mondeling examen voor een examencommissie).

Per examen zijn 25 punten te behalen.

Om het diploma te verkrijgen, moet je minimaal 50 punten van de 100 punten hebben behaald.

Uitverkocht