Artikelnummer: tcf-québec-1.
Categorie: .
Tags:

TCF ANF

190.00

Het TCF voor de toegang tot de Franse nationaliteit is erkend door het Franse Ministerie van Binnenlandse zaken en is noodzakelijk bij een aanvraag tot naturalisatie bij de Franse staat. Het minimum niveau vereist door de Franse staat is B1. Het doel van de test is om het kennisniveau en de vaardigheden in het Frans voor wat betreft luistervaardigheid en spreekvaardigheid te meten. Er is geen diploma vereist om deel te kunnen nemen aan de toetsen. Wij organiseren echter voorbereidingscursussen om de beste resultaten te behalen.