Categorieën: , .

Zakelijk B1

260.00

Evaluatie

Het verwerken en begrijpen van informatieLooptijd (min)
 

 

Verwerken van schriftelijke informatie

1. Een grafiek toelichten 

25’

 

 

 

1h20

2. Kwalitatieve resultaten van een product/service interpreteren
3. Een samenvattingsblad van een project invullen/een actieplan opstellen gebaseerd op een verslag van een vergadering
 

Verwerken van mondelinge informatie

4. Zijn aantekeningen organiseren vanuit een gestructureerde mondelinge toespraak 

15’

5. De inhoud van een kort mondeling bericht overbrengen naar een collega
6. Een e-mail beantwoorden om op een verzoek te reageren, rekening houdend met aanvullende informatie
Schriftelijke interactie7. Een sollicitatiebrief per mail schrijven als reactie op een vacature (ongeveer 140 woorden)40’

 

Mondelinge interactieLooptijd (min)
Activiteit 1De carrière van kandidaten voor een specifieke functie presenteren en zijn keuze beargumenteren bij de directie 

Voorbereiding : 20’

Mondeling : 5’
Activiteit 2De voordelen/eigenschappen van een product presenteren om een potentiële klant te overtuigenMondeling : 5’
Tijd voor examen : 1 uur 50 min.