DELF en DALF

De DELF en de DALF zijn officiele diploma's geleverd door het Franse Ministerie van Onderwijs. Kandidaten buiten Frankrijk kunnen hiermee hun vaardigheden van de Franse taal aantonen. In Nederland is de Alliance Française de La Haye het officiële examen centrum als het gaat om het organiseren en het afleggen van de DELF/DALF examens. De DELF en de DALF diploma's kunnen afzonderlijk van elkaar behaald en gedaan worden in één of meerdere landen. Deze diploma's zijn voor onbepaalde tijd geldig. Kandidaten kunnen zich voor meerdere diploma's opgeven tijdens dezelfde sessie.

De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma's. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Voor elk niveau worden de vier volgende competenties geëvalueerd : luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

ERKDELF/DALFGebruiker
A1 DELF A1 basis
A2 DELF A2 basis
B1 DELF B1 onafhankelijke
B2 DELF B2 onafhankelijke
C1 DALF C1 vaardige
C2 DALF C2 vaardige

Waar dienen deze examens voor?

Aantonen

Om over een officieel niveau certificaat te beschikken van uw taal.

Valoriseren

Om uw taalvorderingen te meten en deze vast te leggen.

Bewijzen

Om uw competenties aan te kunnen tonen voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden.

Bevorderen

Om uw kansen te benutten op de arbeidsmarkt (stage, werving, promotie, mobiliteit).

Wanneer zijn de examens

De volgende examensessie wordt gehouden in de week van 9 december 2019.
Uiterste inschrijvingsdatum: 6 november 2019.

Beschikbaarheid online inschrijfformulier: medio september 2019.

De resultaten worden aan het medio van februari 2020 toegestuurd.

DatumDuurPrijs
9 december 2019 1u20 + mondeling 5-7 min €85

DatumDuurPrijs
9 december 2019 1u40 + mondeling 6-8min €85

DatumDuurPrijs
10 december 2019 1u45 + mondeling 15min €120

DatumDuurPrijs
11 december 2019 2u30 + mondeling 20 min €140

DatumDuurPrijs
12 december 2019 4u + mondeling 30 min €180

DatumDuurPrijs
13 december 2019 3u30 + mondeling 30 min €180

Wat is de beste voorbereiding voor het examen?

De cursussen ter voorbereiding van de examens DELF en DALF worden gegeven door de Alliance Française de La Haye vanaf oktober 2019.

RitmeAantal urenPrijsDagTijdData
3u/week 21u €338 (excl. registratiekosten) Dinsdag 18:30-21:30 07.10.2019 - 08.12.2019

RitmeAantal urenPrijsDagTijdData
3u/week 21u €338 (excl. registratiekosten) Maandag 18:30-21:30 07.10.2019 – 08.12.2019

De inschrijving voor het examen is niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Hoe zich inschrijven?

s inscrire

inschrijfformulier

Let op: de betaling moet worden verricht op het moment van inschrijving. Er is geen mogelijkheid tot geld teruggave nadat de inschrijving voldaan is.

Bankgegevens Alliance Française de La Haye: NL20 INGB 0658 0071 14 (BIC: INGBNL2A), o.v.v. uw NAAM + DELF/DALF.

Voor meer informatie, gelieve onderstaand contactformulier in te vullen.

Contact

Links